e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Kontrole w ramach Zespołu Szybkiego Reagowania

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przypomina o konieczności prowadzenia robót budowlanych w sposób ograniczający negatywny ich wpływ na nieruchomości sąsiednie oraz zapewniający poszanowanie uzasadnionych interesów osób trzecich, występujących w obszarze oddziaływania prowadzonych robót.

Tutejszy Inspektorat wraz z innymi służbami w ramach Zespołu Szybkiego Reagowania przeprowadza systematyczne kontrole w tym zakresie. Podobnie w toku realizacji zadań bieżących inspektorzy PINB sprawdzają ww. kwestie, w szczególności:

– utrzymanie czystości wyjazdów z terenów budów oraz przyległych dróg publicznych,

– wyznaczenie stanowiska do mycia pojazdów budowy w terenie oraz oznaczenie go w dokumentacji budowy,

– ograniczenie pylenia powstałego w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych lub innych.