e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę lub skutecznego zgłoszenia budowy/robót budowlanych*, a przed rozpoczęciem robót budowlanych musisz złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki „Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych”.

Zawiadomienie składa inwestor lub jego pełnomocnik.

Dokument możesz złożyć tradycyjnie lub w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

*Zawiadomienie składasz w przypadku budowy na podstawie zgłoszenia:

  • wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane
  • sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa
  • wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych
  • obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, ustalonych decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej
  • instalowania wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Wzór wniosku:

PB-12Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanychPDFDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Więcej informacji: LINK