e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski możesz wnosić na dziennik podawczy, przesłać pocztą, bądź jedną z dróg kontaktu elektronicznego (ePUAP, doręczenia elektroniczne, e-mail).

Ważne informacje:

  • skarg i wniosków nie można składać telefonicznie;
  • skargi i wnioski powinny zawierać Państwa imię i nazwisko oraz adres; brak tych danych spowoduje, że pozostawimy Państwa skargę lub wniosek bez rozpoznania;
  • skargi i wnioski, które nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego, nie będą rozpatrywane.

O tym, jak załatwiliśmy Państwa skargę lub wniosek, poinformujemy Państwa pismem. Jeśli Państwa skarga lub wniosek będą dotyczyły sprawy, do której załatwienia, zgodnie z prawem, właściwy jest inny organ administracji publicznej, niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu skargi lub wniosku do PINB) przekażemy Państwa skargę (wniosek) do właściwego organu (zostaną Państwo pisemnie poinformowani o przekazaniu). Możemy też – tylko w przypadku skargi – udzielić Państwu informacji na temat organów właściwych do załatwienia Państwa sprawy – taką informację również przekażemy Państwu w formie pisma, nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu Państwa skargi.

Interwencje w zakresie naruszenia przepisów prawa budowlanego

W przypadku wniesienia interwencji w zakresie naruszenia przepisów prawa budowlanego, PINB podejmie z urzędu czynności kontrolne. Po przeprowadzeniu czynności kontrolnych, PINB podejmie z urzędu odpowiednie podstępowanie administracyjne lub podejmie inne określone przez prawo działania (np. nałożenie mandatu karnego).

Jako zawiadamiający o naruszeniach zostaniesz poinformowany o przyjęciu Twojej interwencji.