e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Krakowie – Powiat Grodzki

ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków

Sekretariat

(+48) 12 616-56-60
(+48) 12 616-56-40

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
/pinbkrkpg/SkrytkaESP

NIP: 6792533381
REGON: 351576277

Godziny pracy

poniedziałek       9:00 – 17:00
wtorek – piątek   7:30 – 15:30

Nr konta bankowego
52 1020 2892 0000 5102 0589 9689

(wpłaty za koszt upomnienia, grzywny, opłata za wydanie postanowienia, koszty egzekucyjne: za przesłanie tytułu wykonawczego, za przesłanie postanowienia)

Inspektor Ochrony Danych

Mirosława Starnowska
tel. (+48) 12 616-56-40

ePUAP – w tytule pisma proszę wpisać “ochrona danych osobowych”

Koordynator do spraw dostępności

(zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)

Filip Pubrat
tel. (+48) 12 616-56-40

ePUAP – w tytule pisma proszę wpisać “dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami”

Ważne informacje

Podania i pisma stron w toku postępowania administracyjnego mogą być wnoszone:

  • pocztą na adres:
    Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki
    ul. Wielicka 28A, 30-552 Kraków
  • za pomocą platformy ePUAP
  • osobiście na dziennik podawczy

Podań i pism stron w toku postępowania administracyjnego nie można składać drogą mailową (art. 63 § 1 k.p.a.). Nie będą one rozpatrywane, pozostawimy je bez rozpoznania.

Dziennik podawczy przyjmuje interesantów w poniedziałki od 8:00 do 18:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00. Dokumentacja przyjmowana jest bez weryfikacji. Kompletność dokumentów sprawdzimy w trakcie postępowania administracyjnego.

Wizyta w Inspektoracie w celu przeglądania akt możliwa jest jedynie po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu (nr tel. 12 616 56 60).

W sprawach skarg i wniosków interesanci są przyjmowani w poniedziałki od godziny 15:00 do 17:00, po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu
(nr tel. 12 616 56 60).

Zachęcamy do składania podań w systemie ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (/pinbkrkpg/SkrytkaESP), co znacznie skróci obieg dokumentów i pozwoli szybciej rozpoznać sprawę.

Prosimy, aby w przypadku składania wniosków o pozwolenie na użytkowanie, zgłoszenia zakończenia budowy oraz zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót podać swój numer telefonu, co w razie potrzeby ułatwi nam kontakt.

W celu uzyskania zaświadczenia w wersji elektronicznej, wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w systemie ePUAP za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (/pinbkrkpg/SkrytkaESP)