e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Pełnomocnictwo

W postępowaniu przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki możesz potrzebować pełnomocnika, czyli osoby, która jest upoważniona do działania w twoim imieniu, z wielu powodów, na przykład w związku z nadmiarem obowiązków, potrzebą profesjonalnej obsługi konkretnej czynności czy dlatego, że jesteś czasowo nieobecny.

Pełnomocnictwo to jednostronna czynność prawna polegająca na upoważnieniu konkretnej osoby do działania twoim imieniu.

Jeżeli chcesz powołać pełnomocnika, najpierw określ zakres spraw lub czynności, które taka osoba będzie mogła załatwić. Drugi krok to wybór osoby, której udzielisz pełnomocnictwa i która będzie realizowała powierzone jej sprawy w twoim interesie. Pamiętaj, żeby była to osoba zaufana – pełnomocnik może w twoim imieniu załatwiać wiele spraw, ale to ty ponosisz za nie odpowiedzialność.

Z pełnomocnictwa powinno jasno wynikać, że swoim zakresem obejmuje postępowanie prowadzone przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki. Najlepiej przywołać znak prowadzonej sprawy (np. ROIK I.47.123.2023.ABC), bądź opisowo wskazać przedmiot sprawy (np. w sprawie samowoli budowlanej przy ul. Przykładowej 44 w Krakowie).

Pamiętaj! Pełnomocnictwo – tak jak wszystkie pisma w postępowaniu administracyjnym – powinno zostać złożone w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie:

  • drogą elektroniczną (przez ePUAP lub doręczenia elektroniczne) – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy; nie jest dopuszczalne złożenie skanu pełnomocnictwa;
  • albo drogą papierową (na dziennik podawczy lub pocztą) – opatrzone podpisem własnoręcznym.

Nie jest dopuszczalne złożenie pełnomocnictwa e-mailem. Wszystkie podania wniesione na adres poczty elektronicznej (e-mail) organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.

Pamiętaj, że tylko adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy lub doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa. W wyjątkowych przypadkach pełnomocnictwo może zostać zgłoszone do protokołu.

Opłata skarbowa

Za każde pełnomocnictwo złożone w urzędzie zapłacisz 17 zł opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową za złożenie pełnomocnictwa w sprawach przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki należy uiścić na rzecz Urzędu Miasta Krakowa. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach PKO Banku Polskiego SA na terenie Krakowa i kasach Urzędu Miasta Krakowa.

Jeśli ustanowisz trzech pełnomocników do jednej sprawy, to musisz zapłacić po 17 zł za każdego pełnomocnika. Jeżeli składasz pełnomocnictwo i pełnomocnictwo substytucyjne, to musisz zapłacić po 17 zł za każde z nich.

Nie musisz jednak płacić za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Wzór pełnomocnictwa.