e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Kadra

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

Małgorzata Boryczko

Zastępca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki

Przemysław Ziębacz

Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego dla miasta Krakowa kieruje Powiatowy Inspektor.

Powiatowy Inspektor wykonuje obowiązki organu nadzoru budowlanego przy pomocy Zastępcy, Kierowników Referatów oraz poszczególnych pracowników Inspektoratu, zgodnie z zakresem powierzonych im czynności.

W Inspektoracie funkcjonują cztery referaty, które zajmują się odrębnymi zakresami zadań:

  1. Referat I Orzecznictwa i Kontroli (ROIK I) – realizujący na obszarze Śródmieścia i Krowodrzy zadania z zakresu inspekcji i kontroli budów i innych robót budowlanych, prowadzenia postępowań w przedmiocie procesu budowlanego, a także dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych. W referacie prowadzone są postępowania legalizacyjne, naprawcze lub nadzwyczajne, w toku których przedkładane są projekty budowlane i projekty budowlane zamienne.

    P.o. Kierownika Referatu I Orzecznictwa i Kontroli jest Dawid Wideł

2. Referat II Orzecznictwa i Kontroli (ROIK II) – realizujący na obszarze Podgórza i Nowej Huty zadania z zakresu inspekcji i kontroli budów i innych robót budowlanych, prowadzenia postępowań w przedmiocie procesu budowlanego, a także dotyczących utrzymania obiektów budowlanych oraz katastrof budowlanych. W referacie prowadzone są postępowania legalizacyjne, naprawcze lub nadzwyczajne, w toku których przedkładane są projekty budowlane i projekty budowlane zamienne.

Kierownikiem Referatu II Orzecznictwa i Kontroli jest Magdalena Brzyszczyk

3. Referat Przyjęć do Użytkowania (RPU) – realizujący zadania w obszarze udzielania pozwoleń na użytkowanie, w tym przeprowadzanie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, oraz rozpatrywania zawiadomień o zakończeniu budowy.

Kierownikiem Referatu Przyjęć do Użytkowania jest Weronika Gruca

4. Referat Prawno-Administracyjny (RPA) – realizujący zadania z zakresu prowadzenia postępowań egzekucyjnych, nadzwyczajnych i sądowych, rozpatrywania skarg i wniosków, udzielania informacji publicznej, przygotowywania zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, wniosków o ukaranie oraz wniosków w sprawie odpowiedzialności zawodowej. Ponadto w referacie realizowane są zadania związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji, wstępną weryfikacją pism przychodzących, prowadzeniem ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych oraz innych ewidencji, rejestrów i wykazów, a także prowadzeniem archiwum zakładowego.

Kierownikiem Referatu Prawno-Administracyjnego jest Mariusz Kwiecień

Dodatkowo wyodrębnione zostały samodzielne stanowiska pracy:

  • główna księgowa:
    Mirosława Starnowska
  • starszy inspektor ds. kadr i płac:
    Hanna Boguszewska