e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Budynki do 70 m2, realizowane na zgłoszenie w organie administracji architektoniczno – budowlanej

Procedura dotyczy wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

Więcej informacji: LINK

Rozpoczęcie robót budowlanych 

Po zgłoszeniu budowy w organie administracji architektoniczno – budowlanej tj. Urzędzie Miasta Krakowa – Wydziale Architektury i Urbanistyki, a przed rozpoczęciem robót budowlanych musisz powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki „o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych”.

Zawiadomienie składa inwestor lub jego pełnomocnik.

Dokument możesz złożyć tradycyjnie lub w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Przy budowie tego budynku nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy – wtedy obowiązki kierownika budowy przejmuje sam inwestor.

Wzór wniosku:

PB-12Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych PDFDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Więcej informacji: LINK

Zakończenie robót budowlanych

Po zakończeniu budowy, a przed rozpoczęciem użytkowania musisz złożyć do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki „Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego”.

Zawiadomienie składa inwestor lub jego pełnomocnik.

Dokument możesz złożyć tradycyjnie lub w formie elektronicznej (opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

Wzór wniosku:

PB-16aZawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnegoPDFDOCX

Pamiętaj o załącznikach do wniosku.

Więcej informacji: LINK