e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Informacja publiczna

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenia w zakresie dostępu do informacji publicznej dotyczą także tajemnicy prawnie chronionej.

Informacje publiczne z zakresu działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki udostępniane są na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP): https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=44.

Informacje nieudostępnione na BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego. Wniosek w tym zakresie możesz złożyć na dziennik podawczy, przesłać pocztą, bądź jedną z dróg kontaktu elektronicznego (ePUAP, doręczenia elektroniczne, e-mail).

Na wniosek udzielimy odpowiedzi w terminie 14 dni. W szczególnych przypadkach termin ten może zostać przedłożony do 2 miesięcy.

Jeżeli chcesz uzyskać informację przetworzoną (np. zestawienia, analizy – które wcześniej nie były przygotowane w Inspektoracie), to musisz wykazać, że jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.