e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Rusztowania na terenie budowy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przypomina o konieczności prawidłowego montażu i użytkowania rusztowań na terenie budowy, w tym m.in.:
– prawidłowego oznakowania rusztowań,
– odbioru i systematycznej kontroli rusztowań przez osobę uprawnioną,
– montażu siatek ochronnych, zabezpieczających przed wydostawaniem się drobnych elementów ocieplenia i innych materiałów budowlanych poza teren inwestycji.

Szczegółowe przepisy dot. rusztowań zawarte są w rozdziale 8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Inspektorzy PINB przeprowadzą w najbliższym czasie zintensyfikowane kontrole w tym zakresie.