e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Kontrole placów zabaw

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przypomina o konieczności utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów małej architektury, służących rekreacji codziennej. Utrzymanie to wiąże się z koniecznością wykonywania bieżących napraw, eliminacji usterek, jak również z przeprowadzaniem regularnych przeglądów pod względem bezpieczeństwa użytkowania.

Inspektorzy PINB przeprowadzą w najbliższym czasie zintensyfikowane kontrole w tym zakresie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w komunikacie GUNB.