e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy
Prezydent Miasta Krakowa

ŚWIĘTO BUDOWLANYCH 2023 r.

W dniu 7 listopada 2023 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego, znajdującej się w Pałacu Wielopolskich, pl. Wszystkich Świętych w Krakowie, odbyła się uroczystość z okazji Święta Budowlanych. Uroczystość została zorganizowana przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki. Współgospodarzem wydarzenia był prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. 

Podczas uroczystości Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski wręczył zasłużonym pracownikom odznaczenia “Honoris Gratia”. Ponadto I zastępca Wojewody Małopolskiego, Ryszard Pagacz, w imieniu Prezydenta RP, odznaczył pracowników Inspektoratu medalami za długoletnią służbę.

Gościem specjalnym wydarzenia była Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, która uhonorowała Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki za zaangażowanie i  całokształt pracy w nadzorze budowlanym. Wyróżnienia otrzymali także najbardziej zasłużeni pracownicy nadzoru budowlanego w Małopolsce.

Na koniec uroczystości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki wraz z Prezydentem Miasta Krakowa wyrazili podziękowania dla pracowników nadzoru budowlanego.