e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Podsumowanie kontroli związanych z feriami zimowymi

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki informuje o wynikach Akcji Zima 2024 r., polegającej na wzmożonych czynnościach kontrolnych obiektów, w których przewidziana była organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, podjętych w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa – w związku z feriami zimowymi:

  1. Przeprowadzono  89  kontroli losowo wybranych obiektów budowlanych, w których zorganizowany został wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Kontrole 11 obiektów przeprowadzono w terenie.
  1. W wyniku ww. kontroli w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów wystosowano 4 pouczenia oraz nałożono 2 grzywny w drodze mandatów karnych za wykazane nieprawidłowości.
  1. Ponadto w ramach podjętych działań wystosowano pismo do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, w którym zobowiązano przypomnieć podległym placówkom edukacyjnym o konieczności przeprowadzenia kontroli okresowych obiektów budowlanych oraz nadzorowanie wywiązywania się przez te jednostki z ustawowych obowiązków, o których mowa w art. 62 ustawy Prawo budowlane.