e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy
Żuraw wieżowy

OSTRZEŻENIE – SILNE WIATRY

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki ostrzega, że w trakcie wystąpienia wichur lub innych negatywnych zdarzeń atmosferycznych kierownicy budowy są zobowiązani do skutecznego zabezpieczenia prowadzonych budów, w szczególności do:

   – zabezpieczenia ogrodzenia terenu budowy;
   – zabezpieczenia materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego;
   – stałego monitorowania terenu budowy i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.

Właściciele oraz zarządcy są zobowiązani do zabezpieczenia użytkowanych i istniejących obiektów budowlanych, w szczególności do:

    – sprawdzenia prawidłowego zamocowania elementów obiektu (np. anten satelitarnych, barierek);
    – usunięcia wszelkich ruchomych przedmiotów z balkonów, tarasów, itp.;
    – zamknięcia drzwi, okien, itp.;
    – stałego monitorowania obiektu i niezwłocznego reagowania na występujące zagrożenia.