e-budownictwo logo
Biuletyn Informacji Publicznej - logo
ikona-język-migowy

Kategoria: Bez kategorii

 • Kontrole placów zabaw

  Kontrole placów zabaw

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przypomina o konieczności utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym obiektów małej architektury, służących rekreacji codziennej. Utrzymanie to wiąże się z koniecznością wykonywania bieżących napraw, eliminacji usterek, jak również z przeprowadzaniem regularnych przeglądów pod względem bezpieczeństwa użytkowania. Inspektorzy PINB przeprowadzą w najbliższym czasie zintensyfikowane kontrole w…

 • Nieprawidłowości w prowadzeniu cyfrowej książki obiektu budowlanego

  Nieprawidłowości w prowadzeniu cyfrowej książki obiektu budowlanego

  PINB poddał analizie wszystkie dotychczas założone 142 cyfrowe książki obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta Krakowa. W wyniku tej kontroli określono najczęściej występujące nieprawidłowości w sposobie prowadzenia cKOB. Najwięcej problemów stwarza prawidłowe sporządzenie planu sytuacyjnego. Szczegółowe dane przedstawiono na wykresach.

 • Przypomnienie dla uczestników procesu budowlanego

  Przypomnienie dla uczestników procesu budowlanego

  Mając na uwadze szkody zaistniałe w wyniku działania ekstremalnych warunków pogodowych w dniu 23.03.2024 r. – w tym w szczególności silnego wiatru, a także ogólną zmienność warunków atmosferycznych występującą o tej porze roku i ich nagły charakter, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie – Powiat Grodzki przypomina o obowiązku skutecznego zabezpieczenia prowadzonych budów, w szczególności:   – zabezpieczenia ogrodzenia terenu budowy;   – zabezpieczenia materiałów budowlanych, sprzętu budowlanego;   –…