Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie

- Powiat Grodzki

ul. Wielicka 28A

30-552 Kraków

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie
- Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko

z-ca Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

mgr Przemysław Ziębacz

Kierownik Referatu Orzecznictwa i Kontroli I

mgr inż. arch. Weronika Gruca

Kierownik Referatu Orzecznictwa i Kontroli II

mgr inż. Magdalena Brzyszczyk

Kierownik Referatu Prawno-Egzekucyjnego

mgr Mariusz Kwiecień

 

Strony w sprawach skarg i wniosków przyjmowane są przez PINB w Krakowie Powiat Grodzki w poniedziałki w godzinach 9.00-17.00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 12 616-56-60
(+48) 12 616-56-40
Fax
(+48) 12 616-56-61
(+48) 12 616-56-41
 
Kontakt Elektroniczny

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Informacja o przyjmowaniu podań

 
Dziennik Podawczy

poniedziałek 9:30 - 16:30

wtorek - piątek 8:00 - 15:00