KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ MOGĄCYCH WYSTĘPOWAĆ PODCZAS SEZONU GRZEWCZEGO, ZWIĄZANYCH Z ULATNIANIEM SIĘ TLENKU WĘGLA (CO)
29.10.2012

Tlenek węgla (CO) jest to gaz lżejszy od powietrza, bezzapachowy, bezbarwny, silnie toksyczny. Tlenek węgla jest gazem szybko przenikającym do krwioobiegu, powodując niedotlenienie tkanek, w pierwszej kolejności uszkadzając układ krążenia i ośrodkowy układ nerwowy. Objawami sugerującymi zatrucie tlenkiem węgla, przy niewielkim jego stężeniu w powietrzu, są: bóle i zawroty głowy, mdłości, wymioty i osłabienie mięśni. Gdy stężenie CO jest wyższe, dochodzi do utraty przytomności i zapaści (porażenie układu nerwowego, niewydolność oddechowa i krążeniowa). Zagrożenie stanowią również zatrucia przewlekłe, przy których to może dojść do różnego rodzaju powikłań. Najczęściej są to trwałe uszkodzenia mózgu (od osłabienia pamięci aż po demencję) oraz serca i układu krążenia. Wśród objawów przewlekłego zatrucia CO są też m.in. bóle głowy, znużenie, brak apetytu, bezsenność, zaburzenia krążenia, drżenie mięśni.

Do zaczadzeń dochodzi najczęściej w mieszkaniach z bardzo szczelnymi oknami i drzwiami oraz z niesprawną wentylacją (pozatykane kratki itp.), a także tam, gdzie w łazienkach są termy gazowe. Często przyczyną tragedii jest również używanie wadliwych piecyków - gazowych, węglowych i innych.

PINB w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina o działaniach prewencyjnych, pozwalających wyeliminować zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla:

- używanie sprawnych urządzeń grzewczych, które mają stosowne atesty i są wyposażone w czujniki zabezpieczające przed zanikiem ciągu czy nieuzasadnionym wypływem paliwa.

- do ogrzewania pomieszczeń, w których stale przebywają ludzie, nie należy stosować gazowych przenośnych urządzeń promiennikowych ani kuchni gazowych.

- przy stosowaniu urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe czy gazowe (piecyków, kominków), w pomieszczeniu należy zapewnić skuteczną wentylację, czyli stały dopływ świeżego powietrza.

- nie wolno łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną, gdyż może dojść do zaburzenia ciągu powietrza w przewodach i w efekcie trujące spaliny cofają się do wnętrza pomieszczenia.

- nie wolno zatykać kratek wentylacyjnych (również tych w drzwiach do łazienki).

- należy pamiętać, że konserwacji i napraw urządzeń grzewczych mogą dokonywać wyłącznie wykwalifikowani fachowcy.

- można wyposażyć mieszkanie w czujniki dymu, tlenku węgla i gazu.

- przede wszystkim należy pamiętać o przeprowadzaniu okresowych kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) , zgodnie z obowiązkiem określonym w przepisach ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami). Przedmiotowe przeglądy okresowe przeprowadzają osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim - w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Krakowie - Powiat Grodzki

mgr inż. Małgorzata Boryczko

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 012 616-56-40
Fax
(+48) 012 616-56-41
E-mail
pinb@pinb-krakow.pl
 
Kancelaria
(+48) 012 616-56-60
Fax
(+48) 012 616-56-61