KOMUNIKAT W SPRAWIE OBIEKTU BUDOWLANEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ POŁOŻONEJ W KRAKOWIE PRZY UL. LEMA 7
10.02.2015

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki informuje, że udzielił pozwolenia na użytkowanie dla obiektu budowlanego hali widowiskowo-sportowej położonej w Krakowie przy ul. Lema 7 po przeprowadzeniu przez uprawnionych pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki kontroli przedmiotowego obiektu w dniach 17.04.2014 r., 23.04.2014 r., 28.04.2014 r., 09.05.2014 r..

Inwestor złożył w tut. organie nadzoru budowlanego wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dla ww. inwestycji. Do wniosku dołączył wymagane ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) dokumenty m.in.: protokoły badań i sprawdzeń oraz stanowisko Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie nie wnoszące sprzeciwu w sprawie pozwolenia na użytkowanie z dodatkowymi zaleceniami oraz stwierdzeniem o zrealizowaniu obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę.

Inwestor zgodnie z przepisem art. 59 ust. 4a ustawy Prawo budowlane zawiadomił tut. organ o spełnieniu warunków użytkowania hali widowiskowo - sportowej, nałożonych decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki, dotyczących wykonania dodatkowych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Niezależnie od powyższego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przeprowadza czynności kontrolne dotyczące użytkowanej hali widowiskowo-sportowej położonej w Krakowie przy ul. Lema 7.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 012 616-56-40
Fax
(+48) 012 616-56-41
E-mail
pinb@pinb-krakow.pl
 
Kancelaria
(+48) 012 616-56-60
Fax
(+48) 012 616-56-61