KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE POWIAT GRODZKI Z DNIA 15.05.2015 R. W SPRAWIE KONTROLI OBIEKTÓW WIELKOPOWIERZCHNIOWYCH
15.05.2015

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki przypomina właścicielom i zarządcom budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m2 o obowiązku przeprowadzenia okresowej kontroli w terminie do 31 maja 2015 r., której przedmiotem jest sprawdzenie stanu technicznego: elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych). Osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić tutejszy organ o przeprowadzonej kontroli. Właściciele lub zarządcy którzy nie poddadzą obiektów budowlanych w terminie do 31 maja 2015 r. wyżej wymienionej kontroli, podlegają karze grzywny.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki
30-552 Kraków, ul. Wielicka 28A
 
Sekretariat
(+48) 12 616-56-40
Fax
(+48) 12 616-56-41
E-mail
pinb@pinb-krakow.pl
 
Kancelaria
(+48) 12 616-56-60
Fax
(+48) 12 616-56-61